Rekryterare

Valberedning                                                                                                                           Lillemor Hallberg, Sundsvalls Fdg
Svedjegatan 8
856 43 Sundsvall
060-17 10 07, 070-242 48 40
lillemor.hallbergtele2.se

och föreningarnas representanter i distriktsstyrelsen