Rekryterare

Valberedning                                                                                                                          Anneli Granqvist, Nivren Fdg
060-17 10 07, 070-242 48 40
lillemor.hallbergtele2.se

och föreningarnas representanter i distriktsstyrelsen