Kontaktpersoner i folkdanslagen

Nivren Folkdansgille
Ordförande,  Per Högberg 060-56 26 59 nivrentelia.com
Dans, lek och Musik,   Anja Brandoné 060-17 42 30 anja.brandonebredband.net
Barn o Ungdom,   Vakant
Dräkt o slöjd,  Lena Andersson 060-314 81 lars.lena.anderssonebrevet.nu
Fest,  Lea Åhlander 060-15 89 39

Sundsvalls Folkdansgille
Ordförande,  Bengt Bydén 060-50 19 65 sobe.bydenskvadern.kund.riksnet.se
Dans o Musik, Annica Bruhn 060-246 44 annica.bruhnhome.seannica.bruhntibnor.se
Dräkt o slöjd,  Inger Ericsson 060-61 68 58

Skönborgs Folkdanslag
Ordförande,  Jonas Lindeberg 070-539 01 17
Dans o Musik,  Leif Bylund 073-846 38 55 bylund.leifgmail.com">bylund.leifgmail.com

Alnö Folkdansgille
Ordförande,  Sture Ståhle 070-632 22 92 sturestahlegmail.com
Dans,  Bosse Jansson 060-58 72 51 6161janssontelia.com
Musik,  Bertil Näslund 060-58 59 51
Dräkt o slöjd,  Eva Andersson 060-53 87 97 evalennholm.se

Torps Gille
Ordförande,  Lars Andersson 0690-100 40
Kontaktperson,  Johann Björk 0691-221 11 johann.bjorkhotmail.com

Tuna Bygdegille
Ordförande,  Per-Gunnar Swärd 070-6705099 pelle.swardtelia.com
Dans,  Kontaktpersoner är Marianne och Lars-Erik Gustavsson leg1206gmail.com