Nivren Folkdansgille

Vi tränar varje onsdag mellan kl. 19.30 – 21.30 i våra träningslokaler på Värstaborg i Njurunda.

Vårens träningar:
– Folkdans – Vuxna Onsdagar kl 19.30
– Extraträning för nybörjare kl 18.30

Du är välkommen både för att dansa och för att se om det är något för dig.

Enklaste sättet att få kontakt med oss är genom vår E-postadress.
nivrentelia.com

Men du kan också ringa oss.
Ordförande, Per Högberg
060-56 26 59
070-672 91 29
nivrentelia.com

Sekreterare, Eva Lindbäck
Eva Lindbäck
Dalängsvägen 6
862 34 Kvissleby
060-56 02 93                                                                                                                               bevali4144telia.com

Kassör, Lars Andersson
Coromantvägen 19
862 40 Njurunda
060-314 81
Org.nr. 889201-0250
Postg: 86 49 65-9
lars.lena.anderssonbahnhof.se

Dansuppvisningar, Britt Geibe
brgeibeyahoo.se
060-562659

Uthyrning av Värstaborg, Viola Bogstag
073-507 51 31
varstaborggmail.com, www.nivren.com/varstaborg

Webbmaster:
tv Per Högberg
nivrentelia.com

Nya medlemmar är alltid välkomna att vara med och känna sig för under en avgiftsfri provtid. För dig som känner sig osäker ordnar vi extraträningar anpassade till din färdighet och till de danser vi tränar under de ordinarie träningskvällarna.

Hemsida