Medelpads dansarv

I Sverige finns många danser som är typiska för sin bygd. Människorna har dansat dessa danser i tradition och kan ha olika karaktärer både  när det gäller själva dansen och musiken som spelas till. På en del ställen i Sverige dansas fortfarande danserna i levande tradition.

I Medelpad har vi dessa trevliga traditionella danser:

Bakmes från Haverö

Schottis från Haverö

Senpolska från Haverö

Senpolska från  Torp

Slängpolska från Torp

Snurrbocken från Medelpad

Kringpolska från Medelpad

Gammal vals från Medelpad/Jämtland

Kibbika

Om du vill lära dig någon av dessa danser, ta gärna kontakt med något av folkdanslagen i distriktet!