Kulturens

och  Svenska Folkdansringen Distrikt Medelpad har ett samarbetsavtal.

Här kan du få information om hur du som förening kan söka stöd hos studieförbundet Kulturens.

www.kulturens.se

Digitala tjänster för föreningar:

Digitala tjänster

Blanketter för ledare att ladda ned:

Ansokningsblankett-Samarbete med Kulturens

Föranmalan kulturprogram

Föranmälan cirkel-annan folkbildning

Försättsblad för Kulturens rutin vid utbetalning av kostnadsersättningar

Tom närvarolista

Underlag för löneutbetalning -arvodesutbetalning till privatperson

Checklistor och introduktion:                                                                                                   

Arbetsplan

En guide till Kulturens föreningar och medlemsorganisationer

Kulturens bildningssyn

Kulturens kvalitetspelare

Kulturens riktlinjer