Kulturens

och  Folkdansringen Medelpad har samarbetsavtal.

Här kan du få information om hur du kan söka stöd hos studieförbundet Kulturens.

www.kulturens.se

Vanliga blanketter att ladda ned:

Föranmälan cirkel eller annan folkbildning

Föranmälan av kulturprogram

Närvarolista

Arbetsplan

Checklistor och introduktion:

Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Ledarintroduktion

Checklista för arrangemang