Gemensamma träningar/möten

Planering för samträningar och årsmötesvärdar för Folkdanslagen i Sundsvall

Samträningar och årsmötesvärdar 2016-2035

Dessa träffar är inte enbart till för att träna inför gemensamma uppvisningar utan också:

  • För att vi ska lära känna varandra
  • Utbyta danser med varandra
  • Dansa i andra lokaler
  • Bra tillfälle för nybörjare att få träna lite extra